Perpisahan Bapak Abdul Djawad

Kuala Lumpur,30 jULI 2009 –  Perpisahan Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur berlangsung meriah. Satu bulan sebelumnya perpisahan Bu Ety Kusmiaty yang berlangsung haru. Thema yang diangkat pada saat perpisahan Kepala Sekolah, Abdul Djawad, S.Pd.kali ini memang pentas seni dan prestasi.

Sajian lagu-lagu, band, break pong, break dance,dan tari Melayu dari Sekolah Kebangsaan Ampang mewarnai rangkaian perpisahan.Tak ubahnya sebuah pentas intertaiment, pengunjung pun merasa terhibur dan kagum dengan penampilan-penampilan siswa-siswa SIK.<

“Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang terhormat Bapak Duta Besar, Bapak Tan Sri Da’i backtiar, yang terhormat Atase Pendidikan Nasional, Bapak Drs. Imran Hanafi, M.A., M.Ec., Yang tehormat Keua BPSIK, Kol.(PNB) Andjar Sungkowo karena beliau-beliaulah yang telah memberi kepercayaan dan bimbingannya hingga kami dapat menyelesaiakan tugas selama 3 tahun penuh. Kami sekeluarga juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila  dalam melaksanakan tugas ada kekurangan.Trima kasih juga kami sampaikan kepada Yang amat berbahagia Dating Seri Anggreani beserta IKAWA MALINDO, Ibu Dedet beserta kawan-kawan Trikes, Tuan dan Puan Pengetua Sekolah Kebangsaan Ampang berserta tim seninya.Serta tak lupa atas kerja keras panitia, sehingga acara perpisahan ini bisa berlangsung dengan baik, lancar dan memuaskan.

Atase Pendidikan Nasional dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas prestasi kerja yang telah dilakukan Abdul djawad, S.Pd., dan agar prestasi yang telah dicapai terus ditingkatkan oleh Kepala sekolah yang baru  Ibu Els Lee. Beliau juga berdoa semoga di tempat tugas yang baru, Bapak Abdul Djawad S.Pd. diberi kemudahan dan  terus mengukir prestasi lebih daripada prestasi yang telah dilakukan di Malaysia ( KBRI Kuala Lumpur ).

Berikut acara perpisahan kepala sekolah dan Bapak Bambang Widjanarko selengkapnya:Pembukaan, Obade lagu-lagu nasional,Kesan Pesan Siswa SD,Persembahan Siswa SMP.Kesan Pesan Siswa SMP,Persembahan Siswa SMA,Kesan Pesan Siswa SMA,Persembahan Guru & Karyawan SIK,Kesan Pesan Guru & karyawan SIK,Band Nuril : 2 lagu,Band Ghessa: 2 lagu,Kata – kata  Perpisahan Bpk. Bambang,Break Pong: Kokom Fitri,Slide Show: musik “ We are the Champions”,Persembahan  Tari dari Sekolah Kebangsaan Ampang,Kata – kata  Perpisahan Bpk. Abdul djawad, S.Pd.,Sambutan BPSIK,Pemberian Kenang-kenangan,Doa.

Leave a Reply